Priser

Prisoversigt

Othania Stabil Investering

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

1,03%


Afkast
efter omkostninger

6%***

Merafkast
ift. benchmark

+13%

Othania Balanceret Makro

Emission og indløsning

0,09%

Løbende omkostninger*

0,81%

Afkast
efter omkostninger

+27%

Merafkast
ift. benchmark

+17%

Othania Invest

Emission og indløsning

0,09%

Løbende omkostninger*

1,06%

Afkast
efter omkostninger

+51%

Merafkast
ift. benchmark

+27%

Othania Allokering VERDEN

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

1,85%

Afkast
efter omkostninger

+37%

Merafkast
ift. benchmark

+18%

Othania Globale Aktier

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

1,62%

Afkast
efter omkostninger

+123%***

Merafkast
ift. benchmark

+23%

*Løbende omkostninger jf. moderat scenarie i henhold til PRIIP/KIID.

***Othania Stabil Investering – afkast og livetest siden 31. december 2021. Othania Globale Aktier – Afkast og livetest siden 31. marts 2016.