Priser

Prisoversigt

Othania Stabil Investering

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

0,85%


Årligt afkast
efter omkostninger

-1,6%***

Årligt merafkast
ift. benchmark
efter omkostninger

+5,5%

Othania Balanceret Makro

Emission og indløsning

0,09%

Løbende omkostninger*

0,81%

Årligt afkast
efter omkostninger

+4,8%

Årligt merafkast
ift. benchmark
efter omkostninger

+3,6%

Othania Invest

Emission og indløsning

0,09%

Løbende omkostninger*

1,27%

Årligt afkast
efter omkostninger

+4,3%

Årligt merafkast
ift. benchmark
efter omkostninger

+2,3%

Othania Allokering VERDEN

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

1,71%

Årligt afkast
efter omkostninger

+3,9%

Årligt merafkast
ift. benchmark
efter omkostninger

+1,7%

Othania Globale Aktier

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

1,56%

Årligt afkast
efter omkostninger

+9,2%***

Årligt merafkast
ift. benchmark
efter omkostninger

+2,1%

*Løbende omkostninger jf. moderat scenarie i henhold til PRIIP/KIID.

***Othania Stabil Investering – afkast og livetest siden 31. december 2021. Othania Globale Aktier – Afkast og livetest siden 31. marts 2016.