Priser

Prisoversigt

Othania Stabil Investering

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

0,85%

Resultatgebyr

-


Årligt afkast
efter omkostninger

-2,8%***

Årligt merafkast
ift. kategori.
efter omkostninger

+5,0%

Othania Balanceret Makro

Emission og indløsning

0,09%

Løbende omkostninger*

0,81%

Resultatgebyr

-

Årligt afkast
efter omkostninger

+4,3%

Årligt merafkast
ift. kategori.
efter omkostninger

+4,2%

Othania Invest

Emission og indløsning

0,09%

Løbende omkostninger*

0,72%

Resultatgebyr

0,00%**

Årligt afkast
efter omkostninger

+4,3%

Årligt merafkast
ift. kategori.
efter omkostninger

+2,7%

Othania Allokering VERDEN

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

1,88%

Resultatgebyr

-

Årligt afkast
efter omkostninger

+3,2%

Årligt merafkast
ift. kategori.
efter omkostninger

+1,7%

Othania Globale Aktier

Emission og indløsning

0,07%

Løbende omkostninger*

1,43%

Resultatgebyr

-

Årligt afkast
efter omkostninger

+9,4%***

Årligt merafkast
ift. kategori.
efter omkostninger

-1,2%

*Løbende omkostninger jf. moderat scenarie i henhold til PRIIP/KIID.

**Resultatgebyr jf. moderat scenarie i henhold til PRIIP/KIID.

***Othania Stabil Investering – afkast og livetest siden 31. december 2021. Othania Globale Aktier – Afkast og livetest siden 31. marts 2016.