Fond & afkast

Othania Balanceret Makro A/S

+11,8%
Afkast siden start
(31/08-2020)

(INDEKSKATEGORI: 0,2%)

Othania Bæredygtig Makro A/S investeringsgraf

Fondskode: DK0061410214

Geo. eksponering: Globalt (+Etisk)

Min. investering: 750.000 DKK

Nøgletal og afkast

-0,7%

Afkast Åtd

11,8%

Afkast SS

4,3%

Afkast Ann.

119 mio.

DKK, Formue

Anerkendelser og Awards

This fund was ranked based on the data in Barclay Hedge's hedge fund database

Om Othania Balanceret Makro A/S

Investeringsstrategi

Othania Balanceret Makro A/S har en global balanceret investeringsstrategi på tværs af aktier, obligationer og alternativer – og kombinerer aktiv og passiv forvaltning.

Othania Balanceret Makro A/S anvender TIGER – en egenudviklet og objektiv investeringsmodel – der én gang om måneden indsamler finansielle nøgletal fra hele verden – til automatisk at justere risikoen i den balancerede portefølje – imens den passive forvaltninger foretages via ETF’er

Det får du i samarbejdet:

 • NDetaljeret beskrivelse af fonden
 • NForklaring af problem der løses
 • NGennemgang af strategi
 • NPerformance
 • NKombinationsmuligheder
 • NSådan investerer du

Dokumenter

Risikovurdering

Årlig Standardafvigelse: 9,5%
Risikovurdering

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Årlige omkostninger jf. PRIIP dokument

Du kan investere fra 750.000 kr.

Årlige omkostninger tager udgangspunkt i en anbefalet investeringshorisont på 10 år i et Moderat afkastscenarie jf. PRIIP

0,09%

Emission og indløsning

0,81%

Løbende omkostninger

Sådan investerer du

Du kan investere fra 750.000 kr. og anvende alle midler:

 1. Frie midler​ / Opsparing
 2. Pensionsmidler
 3. Selskabsmidler
 4. Virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du anvender din egen bank:

 1. Investering via tegningsblanket, kontakt Othania
 2. Værdipapircentralen udsteder fonden til dit depot
Invester med Christian og Vincent

Vil du høre nærmere?

Er du interesseret i at blive investor hos Othania, eller ønsker du at vide mere, så udfyld formularen og bliv kontaktet af os. Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.