Fond & afkast

Othania Balanceret Makro A/S

+28,1%
Afkast siden
(31/08-2020)

(BENCHMARK: 10,2%)

Se vores rating på Morningstar

Othania Bæredygtig Makro A/S investeringsgraf

Fondskode: DK0061410214

Geo. eksponering: Globalt

Min. investering: 750.000 DKK

Nøgletal og afkast

10,5%

Afkast Åtd

28,1%

Afkast SS

6,8%

Afkast Ann.

Anerkendelser og Awards

This fund was ranked based on the data in Barclay Hedge's hedge fund database

Om Othania Balanceret Makro A/S

Investeringsstrategi

Othania Balanceret Makro A/S har en global balanceret investeringsstrategi på tværs af aktier, obligationer og alternativer – og kombinerer aktiv og passiv forvaltning.

Othania Balanceret Makro A/S anvender TIGER – en egenudviklet og objektiv investeringsmodel – der én gang om måneden indsamler finansielle nøgletal fra hele verden – til automatisk at justere risikoen i den balancerede portefølje – imens den passive forvaltninger foretages via ETF’er

Det får du i samarbejdet:

 • NDetaljeret beskrivelse af fonden
 • NForklaring af problem der løses
 • NGennemgang af strategi
 • NPerformance
 • NKombinationsmuligheder
 • NSådan investerer du

Dokumenter

Risikovurdering

Risikovurdering

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Årlige omkostninger jf. PRIIP dokument

Du kan investere fra 750.000 kr.

Årlige omkostninger tager udgangspunkt i en anbefalet investeringshorisont på 10 år i et Moderat afkastscenarie jf. PRIIP

0,09%

Emission og indløsning

0,81%

Løbende omkostninger

Sådan investerer du

Du kan investere fra 750.000 kr. og anvende alle midler:

 1. Frie midler​ / Opsparing
 2. Pensionsmidler
 3. Selskabsmidler
 4. Virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du anvender din egen bank:

 1. Investering via tegningsblanket, kontakt Othania
 2. Værdipapircentralen udsteder fonden til dit depot
Invester med Christian og Vincent

Vil du høre nærmere?

Er du interesseret i at blive investor hos Othania, eller ønsker du at vide mere, så udfyld formularen og bliv kontaktet af os. Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.