Fond & afkast

Othania Invest A/S

+76,1%
Afkast siden start
(31/03-2016)
(INDEKSKATEGORI: +23,2%)

5 stjerner på Morningstar

Othania Invest investeringsgraf

Min. investering: 750.000 DKK

Geo. eksponering: USA

Fondskode: DK0060726669

Nøgletal og afkast

13,6%

Afkast Åtd

76,1%

Afkast SS

11%

Afkast Ann.

105 mio.

DKK, Formue

Anerkendelser og Awards

This fund was ranked based on the data in Barclay Hedge's hedge fund database

Om Othania Invest A/S

Investeringsstrategi

Othania Invest A/S anvender TIGER – en egenudviklet og objektiv investeringsmodel – der én gang om måneden indsamler finansielle nøgletal fra hele verden. Baseret på disse nøgletal estimerer investeringsmodellen hvorvidt risikoen på aktiemarkedet er normal eller forhøjet i den kommende måned. Hvis investeringsmodellen estimerer at risikoen er normal – investeres der i amerikanske aktier (via ETF’er) og hvis den estimerede risiko på aktiemarkedet er forhøjet investeres der i amerikanske statsobligationer (via ETF’er).

Det får du i samarbejdet:

 • NMånedlig rapportering
 • NLøbende dialog
 • N100% systematisk investering
 • NInvestering i aktieopture
 • NBeskyttelse mod aktienedture
 • NKundefokuseret forvaltning

Dokumenter

Risikovurdering

Årlig Standardafvigelse: 11,5%
Risikovurdering

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Omkostninger

Du kan investere fra 750.000 kr.

0,25%

Management fee

15% over 5%

Performance fee

Sådan investerer du

Du kan investere fra 750.000 kr. og anvende alle midler:

 1. Frie midler​ / Opsparing
 2. Pensionsmidler
 3. Selskabsmidler
 4. Virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du anvender din egen bank:

 1. Investering via tegningsblanket, kontakt Othania
 2. Værdipapircentralen udsteder fonden til dit depot
Invester med Christian og Vincent

Vil du høre nærmere?

Er du interesseret i at blive investor hos Othania, eller ønsker du at vide mere, så udfyld formularen og bliv kontaktet af os. Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.