Fond & afkast

Othania Invest A/S

+51,3%
Afkast siden
(31/03-2016)
(INDEKSKATEGORI: +23,7%)

Se vores rating på Morningstar

Othania Invest investeringsgraf

Min. investering: 750.000 DKK

Geo. eksponering: USA

Fondskode: DK0060726669

Nøgletal og afkast

11,7%

Afkast Åtd

51,3%

Afkast SS

5,3%

Afkast Ann.

Anerkendelser og Awards

This fund was ranked based on the data in Barclay Hedge's hedge fund database
This fund was ranked based on the data in Barclay Hedge's hedge fund database
This fund was ranked based on the data in Barclay Hedge's hedge fund database

Om Othania Invest A/S

Investeringsstrategi

Othania Invest A/S anvender TIGER – en egenudviklet og objektiv investeringsmodel – der én gang om måneden indsamler finansielle nøgletal fra hele verden. Baseret på disse nøgletal estimerer investeringsmodellen hvorvidt risikoen på aktiemarkedet er normal eller forhøjet i den kommende måned. Hvis investeringsmodellen estimerer at risikoen er normal – investeres der i amerikanske aktier (via ETF’er) og hvis den estimerede risiko på aktiemarkedet er forhøjet investeres der i amerikanske statsobligationer (via ETF’er).

Det får du i samarbejdet:

 • NDetaljeret beskrivelse af fonden
 • NForklaring af problem der løses
 • NGennemgang af strategi
 • NPerformance
 • NKombinationsmuligheder
 • NSådan investerer du

Dokumenter

Risikovurdering

Risikovurdering

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Årlige omkostninger jf. PRIIP dokument

Du kan investere fra 750.000 kr.

Årlige omkostninger tager udgangspunkt i en anbefalet investeringshorisont på 10 år med et Moderat afkastscenarie jf. PRIIP

0,09%

Emission og indløsning

1,06%

Løbende omkostninger

Sådan investerer du

Du kan investere fra 750.000 kr. og anvende alle midler:

 1. Frie midler​ / Opsparing
 2. Pensionsmidler
 3. Selskabsmidler
 4. Virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du anvender din egen bank:

 1. Investering via tegningsblanket, kontakt Othania
 2. Værdipapircentralen udsteder fonden til dit depot
Invester med Christian og Vincent

Vil du høre nærmere?

Er du interesseret i at blive investor hos Othania, eller ønsker du at vide mere, så udfyld formularen og bliv kontaktet af os. Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.