Guld-rating af Othania hos det internationale Ratingbureau Morningstar.

august 9, 2022

Morningstar er verdenskendt for deres stjerne-rating der tildeles fonde, fra 1 til 5 stjerner ud fra evnen til at levere afkast i forhold til risiko, målt i forhold til deres peers.

Mindre kendt er, Morningstars ”Analyst Rating”, der rater fonde i forhold til deres evne til fremadrettet at skabe merafkast.

Læs med her og bliv klogere på hvad ratingen dækker over og hvorfor, at netop Othania har en Guld-rating i Morningstars Analyst Rating.

Behov for endnu en rating?

Som privat og professionel investor, er der meget data og informationer tilgængeligt, som man kan gøre brug af i ens analyser. Det kan være udfordrende at sortere og navigere i, så spørgsmålet er, om der egentlig er brug for endnu en analyse og rating af fonde?

Hos Othania mener vi ikke, at der kan lægges vægt nok på vigtigheden af det grundige analysearbejde forud for en investering. Det er utrolig vigtigt, at jo mere data der kan underbygge ens analyse og tese, desto bedre.

Her er eksterne analyser og ratings fra anerkendte analyse og ratingbureauer, som Morningstar, en virkelig god hjælp til at tjekke mulige investeringer på en nem og overskuelig måde.

I og med at stjerne-ratingen fra Morningstar er bagudrettet, er Analyst ratingen med sin fremadrettede vurdering, et godt og brugbart supplement i forhold til at vurdere den fremtidige performance for fonde.

Hvad er ”Analyst Rating”?

Analyst Ratingen fra Morningstar har fokus på fremtiden og vurderer fondes evne til at outperforme sine peer-gruppe og/eller relevante benchmark på et risikojusteret grundlag på lang sigt.

Morningstar tildeler vurderingerne på en fem-lags skala med tre positive ratings af Guld, Sølv og Bronze, en Neutral bedømmelse og en Negativ bedømmelse.

Hvis en fond får en positiv rating på guld, sølv eller bronze, betyder det, at Morningstar forventer at fonden vil outperforme over en fuld cyklus på mindst fem år.

Evaluering og vurdering

Evalueringen foretages ud fra fem områder, Proces, Performance, People, Parent og Price.

Proces:

Hvad er fondens strategi, og har ledelsen en konkurrencefordel, der gør den i stand til at eksekvere processen godt og konsekvent over tid?

Performance:

Er fondens præstationsmønster logisk i betragtning af dens proces? Har fonden leveret stærke risikojusterede afkast over relevante tidsperioder?

People:

Hvad er Morningstars vurdering af managerens talent, ansættelse og ressourcer?

Parent:

Hvilke prioriteter hersker i firmaet? Forvaltning eller salg?

Price:

Er fonden et godt værditilbud sammenlignet med lignende fonde, der sælges gennem lignende kanaler?

Samlet vurdering

For hver af de fem områder tildeles en vurdering, der endeligt munder ud i en samlet vurdering og rating.

Betydning af de forskellige ratings

Nedenfor gennemgås de forskellige ratings.

Guld:

Dette er fonde der rummer den største tiltro og bedste vurdering på tværs af de fem områder. Fonden skal dermed udmærke sig på tværs af de fem områder. Det kræver at fonden har en erfaren, talentfuld og succesrig leder eller ledelsesteam; en sund, tankevækkende proces, der er blevet udført dygtigt og konsekvent; en portefølje, der er i harmoni med den angivne proces, og som er i stand til at levere en belønning, der kompenserer investorer for de risici, de påtager sig; rimelige udgifter og en stærk moderorganisation, der fokuserer på ansvarlig forvaltning af investoraktiver.

Sølv:

Dette er fonde med bemærkelsesværdige udmærkelser på tværs af flere, men måske ikke alle af områderne. Med disse fundamentale styrker forventes, at disse fonde vil overgå deres relevante performancebenchmark og/eller peer-gruppe.

Bronze:

Fonde med bemærkelsesværdige fordele på tværs af flere, men måske ikke alle områder – styrker, der giver et højt niveau af overbevisning. Disse fonde har fordele, der klart opvejer eventuelle ulemper på tværs af områderne. På baggrund af dette forventes disse fonde at slå deres relevante benchmark og/eller peer.

Neutral:

Fonde, der sandsynligvis ikke vil levere enestående afkast, men sandsynligvis heller ikke vil underpræstere relevante benchmark og / eller peer-gruppe væsentligt. En fond, omkring benchmark kan modtage denne rating, så længe dens gebyrer er rimelige, for at give den en chance for at holde trit med den gennemsnitlige fond i kategorien eller den konkurrerende indeksfond. En lovende, men uprøvet fond kan også modtage denne rating.

Negativt:

Fonde, der har mindst en fejl, der sandsynligvis vil hæmme fremtidige resultater betydeligt, og som er betragtet som et ringere tilbud til sine peers. Disse fejl kan være høje gebyrer eller et ustabilt ledelsesteam. På grund af disse fejl vurderes det, at disse fonde er ringere end de fleste konkurrenter og sandsynligvis vil underpræstere deres relevante benchmark og/eller peer-gruppe.

Anvendelse

Analyst Ratingen skal ses som et supplement til stjerne-ratingen fra Morningstar og kan ikke erstatte det naturlige analysearbejde hos en investor forud for investering i en fond.

Vi ser Analyst ratingen som et godt og stærkt værktøj for enhver investor, da den supplerer stjerne-ratingen fra Morningstar med en fremadskuende analyse og vurdering.

Samlet giver de to analyser dermed et godt supplement til enhver investors egne analyser.

Guld-rating af Othania

Hos Othania er vi meget stolte over at have modtaget en Guld-rating fra Morningstar.

For Othania er tildelingen sket i fonden ”Investin Othania Etisk Formuevækst” i kategorien ”EAA Fund EUR Flexible Allocation – Global”.

Othania har med Othania Etisk Formuevækst, modtaget en høj udmærkelse indenfor hver af de fem områder, der samlet set har givet Guld. Morningstar giver følgende kommentarer i deres sammenfatning for fonden:

”A strong management team and sound investment process underpin Investin Othania Etisk Formuevækst KL’s Morningstar Quantitative Rating of Gold. The portfolio maintains a cost advantage over competitors, priced within the second-cheapest fee quintile among peers.

The lengthy experience of the strategy’s longest-tenured manager drives the strategy’s High People Pillar rating. The strategy is part of a first-rate parent, as shown by a favorable lineup success ratio and a strong risk-adjusted track record. These attributes support its High Parent Pillar rating.”

Hos Othania er vi rigtig stolte over vurderingen, samt at have denne udmærkelse fra Morningstar.

Den blåstempler og spejler hele opbygningen af Othania og vores tilgang til investering og vores forventning om at kunne slå markedet og levere gode risikojusterede afkast til vores investorer.

Kilde:

https://addin.morningstarcommodity.com (Data Dictonary, Analyst Rating)

https://www.morningstar.co.uk/uk/glossary/98553/morningstar-analyst-rating%E2%84%A2.aspx

morningstar.dk (Morningstar’s Analysis, Analyst Rating, Investin Othania Etisk Formuevækst KL)

Ny investor?

Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.