Vincent Dilling-Larsen opnår CityWires rating “A” for kapitalforvaltere for 3 års perioden fra 30/04-2018 til 30/04-2021

maj 20, 2021

Vincent Dilling-Larsen er nu en del af de 15% bedst ratede managere i verden – da han den 30/04-2021 modtog en ”A” rating som forvalter på Othania Invest A/S, Investin Othania Etisk Formuevækst KL og Othania Bæredygtig Makro A/S.

CityWire lancerede deres ”Fund Manager Rating” system for mere end 10 år siden – og er fortsat det eneste firma der udelukkende giver en rating til Fund Managere og ikke til enkeltfonde. CityWire mener, at Fund Managerens individuelle ”track-record” er det fundamentale kriterie når man vælger en aktiv forvaltet fond. 

CityWires rating system identificerer Fund Managers som skaber de bedste risikojusterede afkast over en 3-årig periode – og bliver opdateret på månedlig basis. Ratingen er baseret på en 100% objektiv og kvantitativ tilgang baseret på ”Information Ratio” samt merafkast i forhold til benchmark.

CityWires ratings giver en klar evaluering af en Fund Managers performance mod sine direkte konkurrenter – og under 25% af alle Fund Managers modtager en rating

Hver måned analyseres afkastet for mere end 16.000 managere over hele verden som forvalter over 41.500 investeringsfonde. Ud af de +16.000 Fund Managers modtog kun 25% en rating (4.408).

Mixed Asset kategorien er den største kategori med:

  • 10.972 fonde
  • 3.562 Fund Managers
  • 675 Rated Managers

Det vil sige, at Vincent er blevet rangeret i top 11% i verden inden for sin kategori. 

Vi har godt vidst, at vi lå godt til med vores absolutte såvel som risikojusterede afkast – men derfor er det selvfølgelig altid dejligt endelig at forbedre sin officielle rating fra CityWire. Og det er endnu en blåstempling af vores systematiske og objektive tilgang – som bliver ved med at levere gode afkast til vores kunder – og det er det vigtigste.” udtaler Vincent Dilling-Larsen


Data er fra https://citywire.dk/sector/mixed-assets-flexible-other-managers/i2726/?periodMonths=36&page=1&sortBy=totalreturn & https://citywireselector.com/funds-and-managers pr. 20-05-2021

Ny investor?

Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.