Månedskommentar: April 2021

maj 18, 2021

April var en måned med meget fokus på vacciner og bivirkninger heraf. AstraZeneca og Johnson & Johnson vaccinerne  er baseret på samme teknologi og der ses en sammenhæng mellem disse vacciner og nogle tilfælde af sjældne blodpropper. Det har ført til at man i Danmark har fjernet begge vacciner fra vaccinationsplanen.

På nøgletalsfronten er der blandt andet fokus på inflationen. I hele verden holdes der øje med inflationen, hvor man generelt set ser stigende priser på tværs af mange brancher og råvarer. Det medfører en stigende inflation, som centralbankerne holder øje med ift. renteniveauet.

BNP-væksten i USA steg med hele 6,7% i 1. kvartal, hvilket betyder at næsten hele tabet under Coronakrisen er genvundet. Forbrugertilliden steg også markant fra 109 til hele 121,7.

Selvom USA er i en rigtig positiv trend, så er tonerne fra den amerikanske centralbank, FED, fortsat meget bløde, hvilket betyder at de vil se meget stærke nøgletal over en længere periode før de vil ændre på støtten og renteniveauet.

I Europa viste BNP-væksten for 1. kvartal et mindre fald, men der er dog udsigter til en bedring her i 2. kvartal, hvor Europa også viser tegn på flere genåbninger.

Samtidig så vi også en stærk stigning i PMI-indekset for Europa, der tegner på vækst både i servicesektoren og fremstillingssektoren.