Månedskommentar: Marts 2024

april 5, 2024

Marts bød på fremgang på de finansielle markeder – men det var fortsat vigtigt at man var investeret i de rette faktorer og sektorer – og at man havde investeret i andre lav risiko områder end obligationer. 

I Othania fastholdte vi bl.a. vores overvægt til momentum- og kvalitets-aktier og vores lav risiko bestod primært af ædelmetaller (guld og sølv) samt vores trend-strategier, der igen performede markant bedre end obligationer.

Det førte til at vi havde et solidt merafkast i alle fonde både i marts og for året – merafkastet for året er på mellem 6-9%.

Måneden var præget af mange centralbank møder og deres kommentarer og handlinger. Den generelle markedsreaktion var positiv på tværs af de globale aktiemarkeder. På den ekstra positive side var stigningerne for anden måned i træk mere bredt funderet på tværs af sektorerne – hvilket er et godt tegn.

USA

 • Som forventet holdt FED sin pengepolitik uændret. Den opdaterede renteprognose viser stadig tre rentenedsættelser på 25 basispoint i 2024 – dette har flere FED medlemmer dog senere udfordret – og de snakker kun om en rentenedsættelse
 • Den amerikanske inflation og kerneinflation var som forventet på 2,8%
 • Nøgletallene fra USA er fortsat meget stærke. Uanset om vi snakker forbrugertillid, jobtal, industrital eller servicenøgletal – så der er en positiv vækst stemning. Derfor virker det også optimistisk med 3 rentenedsættelser

Europa

 • Inflationen i euroområdet steg til 2,6% å/å, med en kerneinflation på 3,1%
 • Forbrugertilliden nåede sit højeste punkt siden tidligt 2022 og PMI-tallene stabiliserede sig i marts, hjulpet af serviceindustrien, selvom fremstillingen fortsat er presset
 • EU godkendte en ny 40 milliarder kr. hjælpepakke til Ukraine
 • ECB-medlemmer fremhæver behovet for yderligere inflationstilbagegang og stabile jobtal før eventuelle rentenedsættelser. Men, de ser positivt på juni ift. at sænke renten

Kina

 • Kinas fremstillingssektor viste styrke i marts, med officielle NBS og private Caixin PMI-tal, der overgår forventningerne hvilket signalerer mere økonomisk stabilitet. Service-sektoren rapporterer også positive tendenser
 • Samtidig er ejendomssektoren fortsat udfordret, med Country Garden, en stor ejendomsudvikler, der står over for krav om opløsning. Ejendomsmarkedet har vist et fald på 9% i investeringer og et 30% dyk i nye projekter

Globalt

 • Rusland reducerer sin olieproduktion i Q2 og Præsident Putin tilskriver terrorangrebet nær Moskva til islamiske militante, men antyder også ukrainsk indblanding
 • Japan hævede renten og afslutter derned negative renter, men fortsætter sit statsobligationskøb = meget langsom stramning af pengepolitikken. Modsat Schweiz der overraskede med en rentenedsættelse hvilket kan påvirke andre centralbanker
 • Sverige blev medlem af NATO