Globale aktieafkast er udfordret – Othania er på vej med en løsning

maj 17, 2022

Globale aktieafkast er udfordret – Othania er på vej med en løsning

2022 har været et udfordrende aktieår for de fleste investorer og globale aktieafkast er udfordret. Dykker man ned i data, er det bemærkelsesværdige ikke faldet på globale aktier – det er forskellen mellem aktieafkastet på defensive og offensive aktiesektorer.

Vidste du f.eks. at MSCI World Min. Volatilitet (defensiv) har givet et afkast på -2,4% vs. -11,9% for MSCI WORLD SRI (offensiv) i 2022?

Mange globale aktiefonde har en strategi om at udvælge 20-50 enkeltaktier, og det er der mange der er dygtige til – problemet er når der sker store ændringer i makroøkonomien eller stor sektorrotation – så kan disse globale aktiefonde ikke nå at udskifte alle deres aktier.

Men, i Othania lancerer vi nu er en helt nyskabende aktiefond, til at løse netop det problem!

Strategiens afkast ville i 2022 have været oppe med +4,4% i 2022 efter alle omkostninger, mens en global passiv aktie-ETF har givet -8,5%.

Handel i fonden er startet – Kom med fra start

Fonden havde første handelsdag d. 23. juni 2022.

Hvis du anvender din egen bank:

  1. Log ind på din konto via mobil/computer
  2. Søg på fondskoden DK0061806718​ (under investeringsfanen)
  3. eller på Nordnet/Saxo, søg på Othania Globale Aktier (Nordnet/Saxo registrering forventes klar om få dage)

Alle kan investere med fra blot 100 kr.

Strategien i Othania’s nye aktiefond

Investeringsstrategien er baseret på vores internationalt awardvindende TIGER-model – der estimerer risikoen på aktiemarkedet en måned frem i tid – og som vi har anvendt med succes de sidste +6 år i vores andre fonde.

Når TIGER-modellen er positiv på aktier investerer vi 100% i en global ETF-aktieportefølje – hvor vi kombinerer flere faktorer som fx Momentum, Kvalitet, Bæredygtighed, Value etc.

Når TIGER-modellen er negativ på aktier – så stiger udsvingene på aktiemarkedet typisk med 70%! – så investerer vi 100% i en global ETF-aktieportefølje bestående af faktorer som fx Lav Volatilitet, Minimum Volatilitet, Lang Volatilitet og andre defensive sektorer.

Hvad er det unikke og nyskabende?

Det unikke og nyskabende er, at Othania Globale Aktier via TIGER-modellen hurtigt kan skifte fra en offensiv multi-faktor aktieportefølje til en defensiv aktieportefølje og derigennem levere attraktive absolutte og risikojusterede afkast.


Hvis vi anvender TIGER-modellens signaler siden marts-2016 – hvor TIGER-signalet gik live i Othania Invest A/S – kan vi se, hvordan Othania Globale Aktier ville have klaret sig mod globale aktier.


Othania Globale Aktier ville have leveret et samlet afkast på 142,5% (efter omk.) vs. 106,7% for en global passiv aktie-ETF.

Afkastet ville være opnået med lavere udsving (standard afvigelse) og det værste tab siden 2016 ville have været på -8,5% for Othania Globale Aktier vs. -18,5% for globale aktier (baseret på månedsdata).

Under Corona faldet i 2020 ville strategien have leveret et afkast på +15,6% efter omk. vs. -10,9% for globale aktier. Det kan Othania Globale Aktier, fordi fonden kan skifte fra offensive aktie-ETF’er til defensive aktie-ETF’er og lang volatilitet, i perioder hvor aktierisikoen er højere.

Fonden er blevet godkendt af Finanstilsynet og kommer til at hedde Wealth Invest Othania Globale Aktier – og forventes lanceret med første handelsdag i uge 25 (midt juni 2022) og efterfølgende børsnoteret.

Hvad er Othania Globale Aktier

Othania Globale Aktier er en børsnoteret investeringsforening, som efter børsnotering kan handles via netbank eller online handelsplatform, helt som andre børsnoterede produkter.

Othania’s nye fond, Othania Globale Aktier, er en 100% global ETF-aktiefond, der investerer i aktier og som samtidig kan lave defensive skift, som den normale long-only forvalter ikke gør.

Forventningen er at Othania Globale Aktier kan levere et merafkast til MSCI World, på 2% om året, efter alle omkostninger og dermed slå markedet på den lange bane.

Den forventede Årlige Omkostning i Procent (ÅOP) forventes at ligge på 1,79% gående mod 1,5%, efterhånden som der kommer flere investorer i fonden.

Othania Globale Aktier kan anvendes til alle typer af investeringsmidler i form af frie midler, aktiesparekonto, pension, VSO og selskabs/holdingmidler.

Beskatning for frie midler

Othania Globale Aktier, er lagerbeskattet og beskattes som aktieindkomst.

Ny investor?

Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.