Investor i et marked med stigende inflation

maj 9, 2022

Investor i et marked med stigende inflation

Den seneste tid har været præget af en øget usikkerhed på de finansielle markeder.

Inflation og stigende renter betyder nye tider som investor. Hvor langt vil centralbankerne gå for at bekæmpe inflation? Hvor langt skal aktiemarkedet ned? Og hvor skal man placere sin formue i et miljø med tiltagende inflation? Mange spørgsmål melder sig i en tid med fortsat øget usikkerhed.

I Othania mener vi, at det er vigtigt at fokusere på data og positionere sig bredt på tværs af aktivklasser – da den simple aktie- og obligationsallokering ikke giver den samme beskyttelse i det nuværende økonomiske miljø med stigende renter og inflation.

Det har vi bl.a. brugt til at skabe vores nyeste fond, Wealth Invest Othania Stabil Investering, der skal give beskyttelse og afkast i alle vejrforhold på finansmarkederne.

Sådan hjælper vi dig

I Othania Stabil Investering har vi kombineret 5 forskellige aktivklasser med lav korrelation til hinanden, således at nogle trækker op, når andre trækker ned. På den måde sikres der samlet set et stabilt, langsigtet afkast.

I perioder med vedvarende inflation på over 5% klarer guld sig usædvanligt godt og har historisk givet et realafkast på 13% om året, mens råvarer generelt har leveret et realafkast på 14 % om året i disse perioder (Kilde)

I både Othania Stabil Investering og Othania Bæredygtig Makro indgår hhv. guld og råvarer som nogle af de vigtige diversificerende aktivklasser.

Fondene kan hjælpe dig som investor med at sikre en bred spredning på forskellige aktivklasser, således at man kan navigere sig igennem omskiftelige tider med et bedre absolut og risikojusteret afkast.

Performance

Othania Stabil Investering er oppe med +1,81% per 29/4-2022 efter alle omkostninger, siden lanceringen i starten af april 2022. Afkastet for hele 2022 ville have været 4,64% (efter omk.) hvor Morningstar kategorien til sammenligning har givet -5,63%.

Minimumsinvesteringen er 750.000 kr. Dette nedsættes snart til minimum 100 kr., når fonden er detailgodkendt.

Othania Bæredygtig Makro A/S er nede med -3,98% pr. 29/4-2022 vs. -6,0% for Morningstar kategorien. Og siden opstarten i 30/9-2020 har Othania Bæredygtig Makro A/S leveret et afkast på 27,9% vs. 6,6% for Morningstar kategorien.

Minimumsinvesteringen er 750.000 kr.

Hvis Du er interesseret i at høre nærmere eller ønsker at investere med – må Du endelig kontakte os.

Du kan læse mere om investeringsstrategien i Othania Stabil Investering her og Othania Bæredygtig Makro her.