Wealth Invest Othania Stabil Investering

marts 8, 2022

Hvilket problem vil vi løse?

Som følge af de ultra lave renter og markant højere inflation de kommende år – er det forventede afkast på obligationer i bedste fald 0% og med stor sandsynlighed negativt over de næste 5 år.

Man kan ikke længere forvente stabile afkast på obligationer – hvilket har medført, at mange investorer presses længere ud på risikokurven f.eks. ved at øge andelen af aktier, virksomhedsobligationer eller inddrage flere illikvide investeringer.

Hvad er løsningen?

I Othania mener vi, at løsningen er at sammensætte en portefølje af 5 aktivklasser, der historisk har bevæget sig modsat af hinanden – og dermed skabt en stor risikospredning.

Når vi kombinerer de 5 aktivklasser – kan vi skabe en portefølje, der i meget høj grad minder om en global statsobligation (som vi kender den historisk set) i forhold til både afkast og risiko.

Dermed kan man som investor opnå et fornuftigt stabilt afkast – med tilsvarende lav risiko. Som investor behøver man altså ikke længere at bevæge sig længere ud på risikokurven for at få afkast.

Hvad kan Wealth Invest Othania Stabil Investering?

Den kan erstatte den historiske allokering til obligationer – og dermed være en lav-risiko portefølje – der kan klare sig godt i alle finansielle scenarier.

Hvordan gør vi det?

Vi kombinerer de understående 5 aktivklasser via ultralikvide børshandlede produkter:

  • 20% i Globale aktier og ejendomme
  • 20% i Globale Investment Grade obligationer
  • 20% i Ædel metaller
  • 20% i CTA strategier (tekniske strategier)
  • 20% i Lang Volatilitet (afkast når udsvingene på aktiemarkedet stiger)

Hvordan har porteføljen klaret sig historisk?

Othania Stabil
Investering
Globale
statsobligationer
Total afkast246,1%116,6%
Ann. afkast5,53%3,41%
Ann. std. afvigelse6,48%7,35%
Sharpe Ratio0,850,46
Max Drawdown-14,4%-16,5%
Korrelation til aktier0,430,01
Kilde: Othania, Backtest inkl. omkostninger fra 1998-2021

Backtesten viser, at porteføljen historisk har leveret et bedre afkast end globale statsobligationer. Afkastet er opnået med lavere risiko = et bedre absolut og risikojusteret afkast end globale statsobligationer. Dette resultat er også opnået med lavere Drawdown (største tab fra top til bund) end globale statsobligationer.

Risk-off perioder?

Wealth Invest Othania Stabil Investering skal bruges som den faste lav-risiko klods i en balanceret portefølje. Nedenfor vises hvordan porteføljen ville have klaret sig i risk-off perioder.

EventStartSlutAKTIERGLB OBLOthania
Stabil Inv.
IT-Boblen28-02-200030-11-2001-18,1%14,6%2,7%
Global nedtur31-03-200231-10-2002-29,9%0,7%-6,6%
Kredit stramning31-05-200631-08-20063,5%0,8%0,5%
Finanskrisen31-12-200730-06-2009-34,6%14,2%4,2%
EU Gældskrise30-06-201131-10-2011-4,5%7,4%8,0%
Kinas vækstkrise30-06-201531-03-2016-5,8%5,6%2,4%
Global nedtur30-09-201831-12-2018-12,1%3,8%0,4%
Covid-1931-01-202030-06-2020-6,8%1,1%2,6%
Kreditstramning 202231-12-2021….nu…-8,4%0,8%4,6%
Kilde: Othania, Backtest inkl. omkostninger fra 1998-2022

Som det fremgår af tabellen herover – har strategien historisk leveret en god og fornuftig beskyttelse, også i risk-off perioder – og dermed været med til at beholde købekraften i porteføljen, når denne skal rebalanceres efter et fald på aktiemarkedet.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere – må Du endelig kontakte os.

Fonden kan købes fra 100 kr. via egen netbank, eller handelsplatform, ved at søge på fondskoden, DK0061801164.

Du kan læse mere om fonden her

Fakta

  • Forventet ÅOP 1,21%, gående mod 0,95%
  • Akkumulerende kapitalforening
  • Min. investerin100 kr. 
  • Børsnoteret og til handel online via egen netbank, eller handelsplatform.
  • Fondskode, DK0061801164