Hvad er Sharpe Ratio?

juni 22, 2020

Når man skal evaluere en investering, ser de fleste investorer på det totale afkast over forskellige historiske perioder fra måneder til mange år. Men, kun at fokusere på afkastet kan være misvisende – for der kan være stor forskel på med hvilken risiko afkastet er opnået. For at kunne sammenligne investeringer bør man se på både afkast og risiko og her kan vi bruge risikonøgletallet Sharpe Ratio.

Sharpe Ratio fortæller, hvor meget merafkast (over den risikofrie rente) en investering har lavet – sat i forhold til den risiko (volatilitet) som investeringen har haft. Altså hvor meget afkast har vi fået pr. risikoenhed vi har påtaget os. Med dette nøgletal i hånden kan vi som investor vurdere – om vi får nok afkast ud af den risiko vi påtager os – jo højere Sharpe Ratio, desto bedre afkast pr. risikoenhed. 

Hvem opfandt Sharpe Ratioen?
Sharpe Ratioen blev opfundet af nobelprisvinder William F. Sharpe i 1966. Sharpe Ratioen er et internationalt anerkendt og meget brugt værktøj til at beregne det risikojusterede afkast på investeringer – og dermed som værktøj til at sammenligne forskellige investeringer.  

Hvordan beregnes Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio bruger investeringens standardafvigelse (bevægelser / udsving) til at definere risikoen – en højere standardafvigelse indebærer en større spredning af afkast, hvor lavere standardafvigelse betyder at spredningen er mindre. 

Hvordan kan man bruge Sharpe Ratio?
Vi kan bruge nøgletallet til at sammenligne forskellige investeringsmuligheder både i forhold til afkast og risiko. Hvis to fonde har samme procentuelle afkast over de seneste tre år, så vil den 
forvalter, der har haft de mindste udsving i porteføljen, have den højeste Sharpe ratio.

Hvis to investeringsfonde har forskellige risikoprofiler men samme årlige afkast – vil Sharpe Ratio kunne bruges til at bestemme hvilken fond der har fået mest ud af sin risiko. 

​Ved at bruge Sharpe Ratio som supplement til det totale afkast når du skal evaluere en ny eller eksisterende investering – kan Sharpe Ratio hjælpe dig med at undgå at investere i en manager/fond der påtager sig mere risiko, end du måske er tilpas med.