Månedskommentar: December 2022

januar 5, 2023

December var endnu en blandet måned – som kendetegnede det specielle år, som 2022 har været. Det er nok et år, som på mange måder vil blive husket – hvor fx obligationer ikke har givet den beskyttelse, som de giver i nærmest alle risk-off perioder for aktier. Der vil også være udsving i 2023, men vi forventer at beskyttelsen i obligationer vil fungere markant bedre ved risk-off perioder i det kommende år.

Forbrugertilliden steg i USA til det højeste niveau siden april – på den negative side begynder boligmarkedet for alvor at sætte sig, hvor salget af eksisterende boliger faldt til det næstlaveste niveau siden 2010. USA’s BNP for Q3 blev opjusteret fra 2,9% til 3,2% – hvilket indikerer at der stadig er fuld fart på økonomien, om end der er tegn på opbremsning i Q4. Blandt andet kom PMI for november, der faldt til 44,6 – det laveste niveau siden 2020.

I Europa er både forbrugertilliden og PMI steget de seneste måneder, men de befinder sig fortsat på meget lave niveauer – men det er dog spæde tegn på bedring.

ECB var meget hårde i deres retorik, da de hævede renten med 0,50% på december-mødet. Lagarde understregede, at der vil komme flere renteforhøjelser på 0,50%-point i ’et stykke tid endnu’, umiddelbart på de tre kommende møder. Hun mente desuden, at markedernes forventning til rentetoppen har været alt for lav.

I Kina er nul-tolerancen overfor Covid endegyldigt forbi, hvilket har ført til en massiv stigning i antallet af smittede i Kina. En del lande har allerede nu indført krav om tests ved indrejse fra Kina. Smittespredningen skaber naturligvis usikkerhed om de positive effekter for økonomien.

I Japan har de ændret deres rentekurvekontrol, hvilket betyder at renten på japanske obligationer er steget og dermed mere attraktiv for japanske investorer. Dette har også betydning for de danske obligationer, da Japan er en storinvestor i danske obligationer.

Ny investor?

Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.