Investment Outlook Wall Street 2023

december 19, 2022

Investment Outlook Wall Street 2023

Et meget udfordrende investeringsår er ved at gå på hæld, og derfor har vi set på 11 af de største investeringsbanker og summeret deres mere end 600 siders research og forventninger til 2023. Det er bl.a. research fra Goldman Sachs, BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley m.fl.

Hvad er strategerne enige om?

⚜ Den aktivallokering, der tidligere har virket i balancerede porteføljer (kun aktier og obligationer) kommer ikke til at virke fremadrettet

⚜ De 4 temaer for fremtiden er Digital Transformation, Energi Transformation (Clean Energy), ESG og ændret befolkningssammensætning

⚜ Europa og Kina ender i recession (Kina er også udfordret af deres ejendomssektor og COVID-politik)

⚜ Alle er neutrale eller defensivt allokeret til aktier (aktieandel < 50%)

⚜ Taktisk aktivallokering bliver vigtigt i 2023 (hvornår overvægter/undervægter man aktier)

⚜ Dollaren er for dyr – men der går nok 3-6 måneder før den har toppet

Hvad er strategerne uenige om?

⚜ Om USA ender i recession – og hvor slem den bliver

⚜ Om obligationer igen kan fungere som beskyttelse i balancerede porteføljer

⚜ Om recession og konkursrisikoen er indregnet i High Yield obligationer

⚜ Om ejendomme er en god investering, eller om de skal længere ned i pris for at være attraktive

⚜ Om 60/40 porteføljen er død eller ej – det er særligt obligationsallokeringen der skiller vandene

Hvad skal man investere i lige nu ifølge strategerne?

⚜ Maksimalt 50% aktier – fokus på defensive sektorer og selskaber der tjener penge

⚜ Investment Grade virksomhedsobligationer (særligt Europa)

⚜ Fokus på kort varighed på obligationer (stats-/virksomhedsobligationer)

⚜ Eksponering til brede råvarer og til guld når FED stopper renteforhøjelserne

Hvad er vores holdning?

Vi er enige i at balancerede porteføljer med kun aktier og obligationer vil være udfordret samt at taktisk aktivallokering (hvornår overvægter/undervægter man aktier) vil være meget vigtigt, som vi gør via vores TIGER model.

Vi mener herudover at man skal sprede sine investeringer på flere strategier og aktivklasser, som er ukorrelerede med hinanden. Vi er stadig positive på en stor aktieandel – men spredningen inden for aktier skal bestå af forskellige strategier og faktorer.

På samme måde mener vi, at ”lav-risiko” delen af porteføljen (det man normalt investerer i obligationer) i højere grad skal investeres i en kombination af obligationer og 1) inflationssikrede obligationer, 2) råvarer, 3) ædelmetaller, 4) trend-following strategier og 5) lang volatilitet.

Det er 5 aktivklasser hvor vi kan se, at danske investorer har ingen eller meget lav eksponering imod, og det er aktivklasser der historisk hjælper en klassisk portefølje med at sprede risikoen, sænke udsvingene og øge afkastet – fordi de giver en eksponering, som kan klare sig godt under andre økonomiske scenarier end dem vi har været vant til de sidste 40 år.

Du kan læse mere om vores fonde og anvendelsen af aktivklasser her.