Månedskommentar: November 2022

december 8, 2022

I november var fokus igen på inflation og hvordan verdens centralbanker vil håndtere det. I FED hævede de renten med 0,75% i starten af november. Inflationen var lavere end ventet, men med en stigning på 0,4% på månedsbasis og med 7,7% y/y er den dog stadig på et meget højt niveau i USA.

Arbejdsmarkedet spidser endnu mere til. De seneste arbejdsmarkedsrapporter har været meget stærke og lønvæksten stiger også mere end ventet. Der er dog flere andre indikatorer, der viser at økonomien og boligmarkedet er ved at bremse op. Udviklingen indikerer at FED vil sænke tempoet i renteforhøjelserne – således at man på mødet i december nu ‘kun’ vil hæve med 0,50%. Dog er de slet ikke færdige med at hæve renten endnu – det er forventeligt først i midten af 2023 at de stopper.

I USA var der midtvejsvalg. Republikanerne generobrede flertallet i Repræsentanternes Hus, mens Demokraterne akkurat holdt fast i Senatet. Valget gør det sværere for Biden at komme igennem med sin politik, men dog ikke umuligt.

Det europæiske PMI-tal for servicesektoren endte på 48,6, hvilket peger på aftagende aktivitet. Industriproduktionen i Europa viser dog fortsat styrke da det steg med 0,9% samtidig med at den foregående måneds tal også blev opjusteret. Inflationen bekymrer dog stadig ECB, og derfor hæver de renten igen i december, forventeligt med 0,75%.

OECD nedjusterede sin prognose for væksten i den globale økonomi. De mener at centralbankerne skal fortsætte kampen for at nedbringe inflationen – og selvom væksten blev nedjusteret, så mener OECD fortsat at verden går fri af en recession.

I Kina er de ved at ændre deres nul-tolerance politik omkring COVID. Der har været mange demonstrationer og protester, og en lettere tilgang vil være godt for økonomien, husholdningerne og virksomhederne.