Månedskommentar: December 2023

januar 5, 2024

De positive vinde fortsatte i december måned på de finansielle markeder for både aktier og obligationer. Den stærke slutspurt på de finansielle markeder var drevet af en mere afbalanceret tilgang til pengepolitikken fra den amerikanske centralbank.

Den blødere retorik kombineret med kraftigt faldende inflation har fået de finansielle markeder til at indprise rentesænkninger på 1,5% i USA og 1,65% i Europa over de næste 12 måneder – den første rentesænkning skulle komme allerede til marts.

Det bliver spændende at se om centralbankerne går så hurtig til værks med at sænke renterne i 2024. Det er ingen tvivl om, at den blødere retorik gør, at en recession i 2024 er mindre sandsynlig – omvendt kan det øge risikoen for, at inflationen pludseligt blusser op igen (som i 1970’erne).

USA

• Jerome Powells ”dueagtige” kommentarer om en mere balanceret tilgang til pengepolitikken forstærkede det positive momentum i december måned
• Renterne faldt kraftigt og markedet indpriser med 70% sandsynlighed at renten sænkes allerede i marts måned. Der forventes rentesænkelser på samlet 1,50%-point i 2024!
• Der var gode nøgletal fra både service- og industrisektorerne
• Jobrapporterne var samlet set lidt til den svage side – hvilket markederne tolker positivt

Europa

• Investorerne forventer at ECB sænker renterne med 1,65%-point i 2024 som følge af den aftagende inflation og Powells udmeldinger
• Modsat USA har nøgletallene ud af Europa ikke været positive i december – hvilket igen bekræfter at Europa er mere presset end USA

Kina

• Nøgletallene ud af Kina var igen i december af svingende karakter – men på trods af en dyb boligkrise og svage eksportdata fastholder de en vækst på 5%

Globalt

• Centralbankernes ændrede retorik betød at både aktier og obligationer sluttede 2023 rigtig flot af
• Signalerne om stabile eller faldende renter mindsker risikoen for recession i 2024 – men omvendt øger det risikoen for at inflationen blusser op igen (som i 1970’erne)
• Året sluttede med piratangreb i Det Røde Hav. Aktiviteten er faldet 35% og da 10-15% af den globale søfart går gennem Suez-kanalen øger det risikoen for nye forsyningsforstyrrelser