Månedskommentar: Februar 2022

marts 7, 2022

Den altoverskyggende begivenhed i februar var naturligvis den forfærdelige invasion af Ukraine. Der var igennem måneden en optrapning af konflikten, som i løbet af de seneste uger endte i en krig, da Rusland angreb Ukraine. Vores tanker går naturligvis først og fremmest til det Ukrainske folk og deres pårørende.

Krigen har naturligvis også haft betydning for de finansielle markeder. Volatiliteten og udsvingene var i forvejen højere end normalt, og dette har krigen forstærket med nogle store forskelle fra dag til dag. Samlet over måneden har det dog været en rigtig god beslutning, at vores model skiftede signal, da vi både har haft meget mindre udsving i løbet af måneden og at vi dermed har slået aktier både absolut og risikojusteret.

Hvad der kommer til at ske mellem Ukraine og Rusland er næsten umuligt at forudsige – men vi synes at vi i alle tre fonde ligger rigtig fornuftigt placeret.

Ellers er der fortsat fokus på FED og ECB og de ventede renteforhøjelser samt inflationen. Krigen og de medfølgende sanktioner fra Vesten kan være med til at ændre på antallet af renteforhøjelser fra centralbankerne samt skubbe til inflationsniveauet.

Forbrugerprisinflationen i EU nåede nye rekorder, da den ramte 5,8% i februar – og prisen på fx olie og andre råvarer fortsætter op. Ellers var der positive nyheder på EU’s økonomiske barometer som igen steg i februar.