Månedskommentar: Juni 2023

juli 6, 2023

Juni måned var en mere rolig måned, som generelt var præget af centralbank-møder og en bunke af nøgletal. Det mulige mytteri fra Wagner-gruppen i Rusland havde ingen indvirkning på markederne.

Inflationen i Europa faldt på overfladen, men den vigtigste indikator – kerneinflationen – steg igen til 5,4%. PMI for Euroområdet for juni skuffede stort med et fald til 50,3 – det laveste i 5 måneder. Det er både i industrien og servicesektoren at der vises svaghed.

Der var fokus på centralbank-møderne i hhv. Europa og USA.

I Europa hævede ECB renten med 25 basispunkter og lagde op til at hæve renten igen i juli.

I USA holdt man renten uændret, men indikerede op til 2 renteforhøjelser mere i løbet af året, men det virkede til at markedet ikke tror på denne udmelding.

Det havde også den betydning at dollaren faldt markant i juni måned ift. bl.a. euroen.

Arbejdsmarkedet og økonomien i USA viser sig fortsat stærkt. BNP væksten for 1. kvartal blev opjusteret til 2%, som følge af et højt privatforbrug – der er dog indikationer på at forbrugerne begynder at holde igen med forbruget i 2. kvartal. Antallet af nye ledige faldt også til 239.000. Så længe arbejdsmarkedet holder sig stærkt, vil man forventeligt undgå en større recession – og der vil også være større sandsynlighed for flere renteforhøjelser fra FED.

I Kina er væksten ved at bremse op. PMI for industrien endte på 49 og for servicesektoren faldt den til 53,2. Det er endnu et tal som indikerer at væksten i Kina vil være lavere end forventet i år.

Ny investor?

Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.