Månedskommentar: Maj 2021

juni 24, 2021

I maj måned var der fokus på den stærke fremgang og store efterspørgsel efter krisen, hvilket har medført lange leveringstider og mangel på materialer og varer. Derfor er der i særdeleshed kommet fokus på stigende inflation. Mange råvarer har gennem de seneste måneder vist store stigninger – det skal dog bemærkes at stigningerne kommer fra relativt lave niveauer i løbet af 2020 som følge af Covid-19 krisen. Derfor opleves der en stigende inflation, som i disse måneder vil ligge højere end det forventede inflationsniveau vi vil se på den lange bane.

Eksportbarometeret for Danmark steg også til et af de højeste niveauer nogensinde, hvilket indikerer at der er rigtig god vækst på de danske eksportmarkeder. Det er særligt i USA, Storbritannien, Kina og Sverige at det går stærkt for tiden.

Det sammensatte PMI-indeks for USA steg til en ny rekord på 68,1 i maj, hvor særligt udviklingen i servicesektoren viste en stor stigning. Udbuddet har som nævnt problemer med at følge med efterspørgslen fra både ind- og udland – og der er tegn på at virksomhederne vil begynde at flytte de stigende priser over til forbrugerne.

Det er dog meget positivt at vi efter krisen sidste år ser en stærk efterspørgsel og forbrug og afledt heraf også stigende inflation – da det er tegn på at forbrugerne er med til at sætte godt gang i væksten ved virksomheder og lande.

Ift. smitten bliver det også bedre i USA og Europa, hvor der er faldende smittetal og lavt antal indlæggelser, hvilket er med til at restriktionerne verden over bliver lempet yderligere. Der er dog stadig opretholdt mange restriktioner ift. rejser mellem lande og isolation ved hjemkomst, som er med til fortsat at lægge en dæmper på turismen verden over.