Månedskommentar: Marts 2023

april 10, 2023

I marts måned tog bankerne overskrifterne væk fra inflationen. Måneden var præget af bankkollaps af et par banker i USA samt Credit Suisse i Europa. Det bød på en volatil måned for bl.a. aktier, som startede med at falde kraftigt for derefter at stige kraftigt.

Som vi skrev ud midt i måneden, så skyldtes kollapserne primært dårlig risikojustering, som forårsagede bankruns (hvor mange indskydere prøver at trække penge ud på samme tid).

Myndighederne var hurtige til at reagere, hvor de meldte ud at alle kunder og indskud i både i Silicon Valley Bank og Signature Bank New York bliver dækket. Således skaber det ikke problemer for de mange virksomheder og private, der ellers kunne have penge i klemme.

I Schweiz reagerede de også hurtigt – og UBS overtog Credit Suisse på favorable vilkår.

Myndighederne har generelt været hurtige til at støtte op og stille likviditet til rådighed, så man ikke skal frygte nogen ny bankkrise.

Taberne på dette område er selve aktionærerne i de pågældende banker samt flere obligationsejere, bl.a. med AT1-obligationer.

Selvom urolighederne omkring bankerne har sænket forventningerne til rentetoppen i USA og Europa, så forhøjede ECB forleden igen renten med 0,50% – og medlemmer af både FED og ECB har udtalt at renten skal forventes høj i et godt rum tid endnu.

På nøgletalssiden viste PMI i Europa en stigning og peger på pæn vækst i 1. kvartal – det bliver dog trukket af servicesektoren, mens industrien trækker ned.

Inflationen i Europa faldt til 6,9% fra 8,5% – men kerneinflationen steg til 5,7%, og det er denne som ECB gerne vil se falde snart.

Kerneinflationen i USA faldt lidt tilbage med en månedlig stigning på 0,3%. Generelt ses det dog at trækket på kreditkortet er steget kraftigt – hvilket indikerer at forbrugerne i høj grad opbygger gæld i stedet for at sænke forbruget.

Forbrugertilliden i USA steg da også igen – og arbejdsmarkedet er også fortsat stærkt, selvom antallet af ledige stillinger faldt til 9,9 mio.

Ny investor?

Othania sikrer tillidsbaseret formueforvaltning med fokus på kapitalbevarelse.