Månedskommentar: Februar 2023

marts 7, 2023

Februar startede rigtig godt – men i slutningen af måneden bidrog inflationstal og hårdere retorik fra centralbankerne til at både aktier og obligationer blev udfordret.

I Tyskland og Europa var inflationstallene til den høje side. I Tyskland steg inflationen til 9,3% – og selvom inflationen i Europa faldt marginalt til 8,5%, så tiltog kerneinflationen til rekordhøje 5,6%. Kerneinflationen er meget vigtigt at holde øje med (den ekskluderer de volatile energi- og fødevarepriser), da det er den centralbankerne skeler mest til – og den viser at inflationen har bidt sig fast bredt i samfundet.

Det betyder at ECB forventeligt nu vil hæve renten til omkring 4% (aktuelt 2,50%), mens man i USA nu indpriser en rentetop på 5,50% (aktuelt 4,75%).

I USA viser økonomien sig fortsat robust. Detailsalget var stærkt i januar og kan indikere en god vækst i BNP. På den positive side er der ikke tegn på recession i USA, og på den negative side er det med til at holde inflationen høj, som øger presset på FED for flere renteforhøjelser.

Overordnet set har nøgletallene været til den positive side, hvor der på trods af fortsat stor usikkerhed måske kan være mulighed for at man kan afværge en recession i Europa og USA. Spørgsmålet er om økonomierne er modstandsdygtige eller om rentestigningerne begynder at reelt bremse væksten som ønsket.

I Kina begynder man at se effekterne af genåbningen, hvor PMI-indeksene steg mere end ventet til hele 56,4. En høj aktivitet og forbrug fra Kina kan være positivt for den globale økonomi. Forholdet mellem Kina og Vesten er dog kølnet – senest da USA skød en kinesisk ballon ned og mange virksomheder og offentlige instanser er begyndt at forbyde det kinesiske sociale medie TikTok grundet frygt for overvågning.