Månedskommentar: September 2021

oktober 14, 2021

September var en lidt mere urolig måned på de finansielle markeder. Hovedtemaerne i løbet af måneden var China Evergrande, FED’s nedtrapning af støtteopkøb, Gældsloftet i USA, inflations- og rentestigninger og tysk valg. Disse forskellige områder gjorde at september bød på negative afkast uanset hvilken allokering eller aktiemarked man var eksponeret imod.

China Evergrande var meget i fokus i medierne. Det er mest et kinesisk problem, da størstedelen af gælden er udstedt i Kina og ligger derfor i Kina og hos kinesiske banker – men, det kan naturligvis have en effekt på investorers lyst til at påtage sig risiko. Forventningen er dog, at den kinesiske regering vil træde ind på et tidspunkt og sikre at staten eller andre virksomheder kan overtage Evergrande/deres ejendomsporteføljer og medarbejdere til en fordelagtig pris – og så vil det ikke få den store indflydelse på de globale aktiemarkeder.

FED annoncerede som ventet at støtteopkøbene i slutningen af året vil blive nedtrappet, da økonomien begynder at vise gode tegn og vækst. FED offentliggjorde hvornår de forventer at hæve renten, og det har medført rentestigninger i USA på særligt de lange renter. En nedlukning af USA’s statslige kontorer truede, da gældsloftet var ved at blive ramt. Det lykkedes – som forventet – at få en aftale igennem der forlænger fristen til 3.dec.

Det tyske valg endte meget tæt. SPD fik flest stemmer, mens CDU/CSU havde det dårligste valg siden 2. verdenskrig. Det bliver en langvarig proces med forhandlinger for at få en ny regering på plads, da der pga. valgresultatet skal tre partier til for at opnå flertal.