Ratings ratings ratings…

september 22, 2020

I vores nyhedsbreve og online henviser vi ofte til danske og udenlandske ratingbureauer og deres ratings af fonde og investeringsforeninger – og hvordan Othania ligger placeret relativt til andre lignende fonde og investeringsforeninger.

Vi fremhæver selvfølgelig vores ratings, da det fortæller nuværende såvel som potentielle kunder om hvordan vi klarer os sammenlignet med andre lignende investeringsforeninger og investeringsstrategier.

Men, hvad ligger der egentlig bag alle de ratings vi henviser til?
Det vil vi give en hurtig gennemgang af i denne artikel.

Morningstar rating – Morningstar.dk

Morningstars stjerne-rating er en kvantitativ vurdering af fondenes historiske præstationer, hvor man kan opnå fra 1-5 stjerner. Hovedelementer i vurderingen er afkast, omkostninger og risiko.

  • De 10% bedste fonde målt på disse 3 kriterier får 5-stjerner.

Tildelingen af ratingen sker inden for fondenes respektive investeringsområde – dvs. Othania’s fonde bliver sammenlignet med andre fonde med lignende investeringsområde.  Fonde skal mindst have 36 måneders afkastdata før man kan opnår en Morningstar stjerne-rating – og ratingen evalueres løbende hver måned.

Othania Invest A/S har den højeste 5-stjernede-rating hos Morningstar og har leveret det højeste afkast af alle 137 fonde i sin Morningstar kategori siden 31/3-2016, jf. Morningstar.dk.

Investin Othania Etisk Formuevækst KL bliver rated 31/10-2021, da den der har 36 måneders afkastdata.

LipperLeader rating – LipperLeaders.com

LipperLeaders rating er en kvantitativ vurdering af fondenes historiske præstationer, hvor man kan opnå 1-5 i rating.

  • De 20% bedste fonde inden for hvert investeringsområde får 5 i rating og erklæres for LipperLeader

Othania’s fonde bliver sammenlignet med andre fonde med lignende investeringsområde. Ratingen evalueres hver måned og fonde skal have mindst 36 måneders afkastdata.

Othania Invest A/S har den højeste rating på 5/5 i både ”Totalt afkast” og ”Konsistent afkast”

Investin Othania Etisk Formuevækst KL bliver rated 31/10-2021, da den der har 36 måneders afksatdata.

CityWire Fund Manager rating – CityWireSelector.com

CityWire lancerede deres ”Fund Manager Rating” system for mere end 10 år siden – og er fortsat det eneste firma der udelukkende giver en rating til Fund Managere og ikke til enkeltfonde.

CityWires rating system identificerer Fund Managers som skaber de bedste risikojusterede afkast over en 3-årig periode – og bliver opdateret på månedlig basis.
Ratingen er baseret på en 100% objektiv og kvantitativ tilgang baseret på ”Information Ratio” samt merafkast i forhold til benchmark.

CityWires ratings giver en klar evaluering af en Fund Managers performance mod sine direkte konkurrenter – og under 25% af alle Fund Managers modtager en rating. Ratingen går fra + til AAA og hver måned analyseres afkastet for mere end 16.000 managere over hele verden som forvalter over 41.500 investeringsfonde. 

Othania’s investeringsdirektør Vincent Dilling-Larsen har en +-rating for forvaltningen af Othania Invest A/S og Investin Othania Etisk Formuevækst KL – hvilket placerer ham blandt de bedste 25% fundmanagere i verden – og inden for sin kategori ”Mixed Assets” er han i top 15% i verden. 

Opsummering

De forskellige ratings giver altså en vurdering af om den enkelte fond eller forvalter har klaret sig godt – både i forhold til at skabe afkast, i forhold til den risiko forvalteren har løbet og ikke mindst hvordan den enkelte fond har klaret sig målt op imod andre fonde med lignende investeringsstrategi.  

Som investor kan Du derfor bruge ovenstående hjemmesider og ratings til at identificere eller evaluere fonde eller fund-managers både målt på afkast og den risiko fondene har påtaget sig. Du kan dermed bruge ratings til at identificere de bedste fonde og forvaltere inden for den kategori Du ønsker.

Som ovenstående gennemgang viser, har vi i Othania haft høje og stabile ratings inden for vores ”fleksible” kategorier hos både Morningstar, LipperLeaders og CityWire. Det betyder altså, at ved både danske og udenlandske ratingbureauer ligger Othania i toppen af vores kategori målt på både afkast og risiko.