Vincent Dilling-Larsen opnår CityWires rating “+” for kapitalforvaltere for 3 års perioden fra 31/12-2016 til 31/12-2019

januar 15, 2020

Vincent Dilling-Larsen er nu en del af de 25% bedst ratede managere i verden – da han den 31/12-2019 modtog en ”+” rating som forvalter på Othania Invest A/S og Investin Othania Etisk Formuevækst KL.

CityWire lancerede deres ”Fund Manager Rating” system for mere end 10 år siden – og er fortsat det eneste firma der udelukkende giver en rating til Fund Managere og ikke til enkeltfonde. CityWire mener, at Fund Managerens individuelle ”track-record” er det fundamentale kriterie når man vælger en aktiv forvaltet fond. 

CityWires rating system identificerer Fund Managers som skaber de bedste risikojusterede afkast over en 3-årig periode – og bliver opdateret på månedlig basis. Ratingen er baseret på en 100% objektiv og kvantitativ tilgang baseret på ”Information Ratio” samt merafkast i forhold til benchmark.

CityWires ratings giver en klar evaluering af en Fund Managers performance mod sine direkte konkurrenter – og under 25% af alle Fund Managers modtager en rating

Hver måned analyseres afkastet for mere end 16.000 managere over hele verden som forvalter over 41.500 investeringsfonde. Ud af de 16.000 Fund Managers modtog kun 25% en rating (3.977).

Vincent modtog en ”+” rating i kategorien Mixed Assets – Flexible Other:

  • 147 fonde
  • 71 Fund Managers
  • 9 Rated Fund Managers

Mixed Asset kategorien er den største kategori med:

  • 11353 fonde
  • 3446 Fund Managers
  • 516 Rated Managers

Det vil sige, at Vincent er blevet rangeret i top 15% i verden inden for sin kategori. 

Vi har godt vidst, at vi lå godt til med vores absolutte såvel som risikojusterede afkast – men derfor er det selvfølgelig altid dejligt endelig at få en officiel rating fra CityWire. Og det er endnu en blåstempling af vores systematiske og objektive tilgang – som bliver ved med at levere gode afkast til vores kunder – og det er det vigtigste.” udtaler Vincent Dilling-Larsen


Data er fra https://citywire.dk/sector/mixed-assets-flexible-other-managers/i2726/?periodMonths=36&page=1&sortBy=totalreturn & https://citywireselector.com/funds-and-managers pr. 24-01-2020