Månedskommentar: August 2022

september 16, 2022

I august måned vendte handelsaktiviteten og volatiliteten tilbage til de finansielle markeder.
TIGER-modellen havde det rigtige signal og beskyttede dermed investeringerne så godt som muligt gennem måneden.

Fokus i måneden har været på inflation, mulig recession som følge af renteforhøjelser samt stigende el- og gaspriser.

I USA fortsætter væksten på jobmarkedet. Der blev i juli måned skabt 528.000 nye job, og i august 315.000 – og arbejdsløsheden ligger nu på 3,7%. Stemningen blandt de mindre virksomheder steg også, om end tallet er på et lavt niveau historisk set.
Producentpriserne faldt tilbage med 0,5% m/m, hvilket var det første fald i 2 år – inflationen holder sig dog fortsat på et meget højt niveau. Det er dog positivt, at der er gode tegn på at forsyningskæderne normaliserer sig, og at det er medvirkende til at reducere prispresset.

I Kina har der været nedlukningerne igen og PMI-tallene for både service- og industrisektoren faldt til under 50, hvilket indikerer tilbagegang i økonomien. Samtidig er der stadig fokus på den kinesiske ejendomssektor og forholdet til Taiwan.

Inflationen i Europa steg til 9,1% – drevet af især fødevarer. Samtidig stiger gas- og elpriser også kraftigt. EU arbejder på nye tiltag for at begrænse stigningen i energipriserne.
ECB vil forventeligt reagere herpå og hæve renten med mellem 0,50-0,75% på deres næste rentemøde.

Danmarks økonomi voksede pænt i 2. kvartal, særligt drevet af en stærk udvikling i industrien og fra hotel- og restaurationsbranchen.