Månedskommentar: Juni 2022

juli 8, 2022

De store udsving fortsatte i juni måned, hvor inflation og recessionsfrygt tager overskrifterne.

Forbrugerpriserne steg i USA til en årsinflationen på 8,6% – et rekordhøjt niveau i 40 år. Det samtidig med at forbrugertilliden fra University of Michigan samt EU og Danmark faldt i juni til meget lave niveauer. Også i Danmark steg forbrugerpriserne, da årsinflationen steg til 8,2% i maj – det er det højeste niveau siden maj 1983.

Den amerikanske centralbank hævede renten med 75 basispunkter til 1,50-1,75%. Fed siger, at man er “stærkt opsat” på at få inflationen tilbage på 2%. Forventningen er, at Fed vil hæve renten med 75 basispunkter i juli og med 50 basispunkter på de efterfølgende møder.

Rusland misligholdte sin statsgæld i udenlandsk valuta, da landet ikke formåede at betale 100 millioner dollar i forsinkede rentebetalinger. Misligholdelsen og statsbankerotten vil kun have symbolsk betydning.

Finland og Sverige tog et historisk skridt på vejen mod NATO-medlemskab, da Tyrkiet droppede sin modstand. Når hver medlemsstat har ratificeret den nye traktat,  kan de to lande officielt blive medlemmer af NATO.

Tyskland har hævet sit gasberedskab til næsthøjeste “alarm”, da Rusland har afbrudt en andel af gasforsyningen, som har bragt gaslagre til vinteren i fare. Nogle kulfyrede kraftværker bliver nu genaktiveret. Forbrugere vil opleve prisstigninger på energi i de kommende måneder – og Tyskland advarer om et muligt ’Lehman-moment’ for sektoren, og at risikoen for en fuld nedlukning af den russiske gasforsyning nu er meget sandsynlig.

For at imødegå spændudvidelsen, især i Italien, annoncerede ECB, at de vil foretage fleksibel PEPP-geninvestering. Det betyder at midler fra udløbne obligationer skal reinvesteres i statsobligationer i Italien og andre gældsramte lande for at bremse renternes himmelflugt der.