Hvilke fordele er der egentlig ved opsparing og investering, samt hvad får man ud af det?

januar 16, 2023

Hvilke fordele er der egentlig ved opsparing og investering, samt hvad får man ud af det?

For at forklare det, skal vi bruge en sparegris, en listetyv, en pind-is og en bankkonto.

Sparegrisen og bankkontoen

For de fleste, starter opsparing med en klassisk sparegris, hvor mønter spares op, til senere tiders forbrug. En sparegris har den fordel, at der altid er samme mængde penge i den, som da man puttede pengene i.

Ulempen er dog, at pengene aldrig vil være blevet til flere i mellemtiden og man dermed ikke har fået et afkast/forrentning af dem.

Dette problem løser en bankkonto til dels, hvor man efter mange år med negativ rente, igen kan få en positiv rente for at stille pengene til rådighed for banken. Herved bliver pengene forrentet og til flere og flere (ex gebyrer).

Pind-isen, listetyven og inflationen

I perioder med høje prisstigninger og inflation som vi oplever nu, vil sparegrisen og bankkontoen, dog begge have samme problem, at der med tiden vil kunne købes færre og færre pind-is for pengene, også selvom der tilskrives en lavere positiv rente. Er renten på kontoen mindre end inflationen, vil købekraften dermed også blive udhulet.

Bankkontoen og sparegrisen er dermed en falsk tryghed, da pengene i hastigt tempo forsvinder som en listetyv, i takt med at inflationen udhuler købekraften.

100.000 kr. har således kun en værdi af 90.573 kr. i løbet af 5 år med 2% årlig inflation i samfundet. Dvs. at næsten 10% er barberet af opsparingen i løbet af 5 år! I øjeblikket er inflationen i Danmark næsten 9%, hvorfor at udviklingen går endnu hurtigere. I løbet af 5 år med den inflation, vil næsten 40% være barberet af!

Det kan du gøre!

For at få pengene til at vokse, blive til flere og bevare købekraften, er det en god ide at investere pengene med et potentielt afkast til følge. Er afkastet større end prisstigningerne og inflationen vil du have flere penge at købe pind-is for.

Tager man med i betragtningen, at det koster penge=gebyrer at have en konto i banken, bliver betydningen af at investere pengene kun endnu større.

For at minimere risikoen for tab på investeringen, behøver man forholde sig til flere områder, så som en længere tidshorisont på +3 år, hvilke aktiver man investerer i, spredning og risiko mm.

Alt sammen områder som vi i Othania hver dag hjælper kunder med at adressere.

*Eksemplet forudsætter for enkelthedens skyld, at der skelnes mellem nominelle og reale termer, også der hvor det ikke er angivet.