Othania topper Morningstar og fastholder 5-stjernet rating. Hvordan er det opnået?

december 12, 2020

Othania har over de seneste 4,7 år leveret et afkast på over 50%, mens Morningstar-kategorien med 137 fonde – herunder fonde fra store danske og internationale banker – blot har lavet 12%.

Othania’s investeringsmodel TIGER har 2 formål:

  1. At sørge for at vores kunder har aktier i de gode aktiemåneder
  2. At allokere til statsobligationer og beskytte kundernes penge i de dårlige aktiemåneder

Analyser viser, at allokeringen til hhv. aktier og obligationer er den vigtigste driver for ens afkast – men mange konkurrenter har ikke formået at hjælpe kunderne med denne essentielle del over de seneste år – da deres allokering til aktier har været for lav. 

I Othania sørger vi for automatisk at justere risikoen op og ned på essentielle tidspunkter for vores medinvestorer. Vores model sørgede for at undgå den værste december måned i 90 år (December 2018) og hurtigt komme med på aktiestigningerne efterfølgende – og vi undgik ligeledes også et af de største og hurtigste fald nogensinde på aktiemarkedet her i Marts 2020.

Hvordan gør vi?

Vores investeringsmodel TIGER fokuserer på at estimere aktierisikoen for den kommende måned. Hvis aktierisikoen er forhøjet allokerer vi 100% til statsobligationer og beskytter investorernes penge. Hvis aktierisikoen er lav/normal allokerer vi 100% til aktier.

Vores model er objektiv og det betyder at al data bliver analyseret systematisk på samme måde hver gang. Derfor undgår man at lade sig påvirke af irrationelle følelser, der ofte kan gøre at man køber og sælger på forkerte tidspunkter.

Afkastet for vores to fonde – Investin Othania Etisk Formuevækst og Othania Invest – sammenlignet med Morningstar-kategorien er vist herunder. Som grafen viser ville man ved en startinvestering på 100.000 kr. stå med dette i dag:

  • Othania: 150.800 kr.
  • Morningstar-kategori/konkurrenter: 112.000 kr.

Afkastgraf er fra https://www.morningstar.dk/dk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010FFN&tab=13