Sådan nedbringer du aktierisikoen og optimerer performance i din portefølje

oktober 11, 2022

Sådan nedbringer du aktierisikoen og optimerer performance i din portefølje

Mange investorer er glade for aktier og besidder ofte store andele i deres portefølje. Dette er noget vi møder rigtig ofte og det giver rigtig god mening i nogle tilfælde, da aktier igennem tiden har givet investorer fine afkast.

Men bør man generelt som investor, udelukkende holde aktier i sin portefølje eller kan man opnå andre effekter ved at kombinere aktier med andre aktivklasser?

Hvad er dit afkastkrav og hvor meget kan du tåle at tabe?

I vores daglige arbejde møder vi mange mennesker, der synes det er en udfordring at forholde sig til afkast og risiko. Hvad er normalt og hvor ligger min risikoprofil? Mange har som afledt effekt et skævt afkast/risiko forhold i deres portefølje.

Her er det vigtigt at komme ind til kernen, ”Hvornår får du ondt i maven, altså hvor meget kan du ”tåle at tabe”? 10%, 20-30%, 30-40%, 50% eller mere?

Ofte føler de fleste ubehag og kan i realiteten kun tåle at tabe en mindre procentsats, end deres risikovillighed, afkastkrav og portefølje tilsiger. Adfærdsteori viser, at tab fylder dobbelt så meget som en gevinst i vores bevidsthed, så det er ikke unormalt, at der er en skævvridning, men det er noget der skal håndteres.

Hvad er problemet ved et skævt afkast/risikoforhold?

Som investor er problemet ved et skævt afkast/risikoforhold, at man kan have påtaget sig mere risiko i porteføljen, end hvad man synes om når markederne er volatile og falder. Dette kan lede til, at man oplever større fald, end hvad der er til at håndtere. Måske ændrer man ligefrem strategi og sælger ud i panik, hvilket kan lede til væsentlige tab.

Aktier er meget populære grundet deres historisk høje afkast og daglige omtale i folkemunde, medier og presse. Dette ses også hos mange investorer, der primært har investeringer i aktier, selvom deres risikoprofil og ”hvor meget kan du tåle at tabe niveau” egentligt burde tilsige at det bør de ikke have.

Ofte er den enkelte investor ikke vidende om den påtagede risiko, eller vidende om at en aktieportefølje nemt kan falde 40-50% i krisetider. For at afhjælpe dette, kan mange investorer med fordel kombinere deres portefølje med andet end aktier, for at få en bedre spredning og en risikoprofil der passer bedre til den enkelte.

Går jeg på kompromis med mit afkast, hvis jeg har andet end aktier?

I Othania har vi fundet frem til en kombination af alternative aktivklasser, der er i stand til at klare sig godt og give både afkast og beskyttelse, i alle vejrforhold på finansmarkederne. Fonden hedder Wealth Invest Othania Stabil Investering.

I det nedenstående eksempel, har vi sammenlignet en 100% Global aktieportefølje (PF1), med en 60/40 kombination med Othania Stabil Investering (PF2).

Ved en kombination med Othania Stabil Investering er det muligt at skabe en mere balanceret portefølje, samt sænke risikoen i porteføljen væsentligt, uden at gå på kompromis med et godt årligt afkast. Dette ses ved at du opnår både lavere standardafvigelse i form af lavere udsving, men også lavere historiske tab i form af max drawdown. Dermed er Sharpe ratio, altså afkastet målt i forhold til den risiko man påtager sig, væsentlig højere ved en kombination med Othania Stabil Investering, end en ren Global aktieportefølje.

Hvorfor er lavere udsving, risiko og drawdown vigtigt for mig?

Som investor, har den reducerede risiko mange gode effekter for dig, det er bl.a.:

 • der er større sandsynlighed for at pengene er til stede, såfremt at du pludselig har brug for dem
 • risikoen for at du ændrer strategi undervejs, som følge af store tab, reduceres
 • at du holder dig til din strategi og investeringer uden at sælge giver på den lange bane dig et bedre afkast.
  • Dette bekræftes af et studie af Dalbar. Inc., hvor markedsindekset S&P 500 opnår 4,2% point højere årligt afkast (46% højere) end en gns. aktieinvestor, grundet uhensigtsmæssigt køb og salg i markedet af den gns. aktieinvestor (Kilde: Dalbar Inc. April 2014: Quantitative Analysis of Investor Behavior).

Hvordan ser 2022 ud?

Målt alene på jan-sep 2022 med krig og høj inflation, ville kombinationen have leveret følgende:

 • PF1 (100% Global aktieportefølje) = -9,3%
 • PF2 (60% Global aktieportefølje & 40% Othania Stabil Investering) = -4,9%
 • 100% Othania Stabil Investering = +1,8%

Sammenfatning

Samlet set viser denne analyse, at der er mange fordele ved at have andre aktivklasser i sin portefølje og ved at kombinere aktieinvestering med Othania Stabil Investering. Du kan altså:

 • opnå spredning i porteføljen,
 • få lavere risiko og udsving samt mindre tab,
 • alt sammen hvor du fortsat opnår et stærkt årligt afkast.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp med at sammensætte en diversificeret portefølje med Othania produkter, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om Othania Stabil Investering her.